อาคารปฏิบัติธรรมเรือนคอยนาย ณ วัดท่าคอยนาง

Project Description

อาคารปฏิบัติธรรมเรือนคอยนาย ณ วัดท่าคอยนาง

COMPLETION

SCOPE OF WORK

Building