ออกแบบ – ทำถวาย ถังขยะ Home made และป้ายธรรมะติดต้นไม้ โครงการต้นไม้พูดได้ แก่วัดไทรพุทธรังสี สาขาวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา