8
พ.ย.

อำนวยความสะดวก เรื่องสถานที่พัก-ภัตตาหาร-ปานะ แก่คณะสงฆ์ที่จัดงานธรรมยาตรา คลองบางนางแท่น ให้ใช้สถานที่ที่โรงงาน ทุกปีเริ่มตั้งแต่ 2558

8
พ.ย.

ออกแบบ-ตกแต่ง ห้องปฎิบัติธรรม ใจใส ใจสะบาย ถวายวัดพระธรรมกาย

8
พ.ย.

เป็นวิทยากรอบรม หลักสูตรความดีสากล ให้นักเรียน อาชีวศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ ณ.วัดถ้ำภูผาสวรรค์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ปี 2562

8
พ.ย.

รับบุญถวายการตรวจสุขภาพประจำปี คณะพระนานาชาติ (International Dhammakaya Ordination Program – IDOP ) วัดพระธรรมกาย ติดต่อกันมาทุกปี ตั้งแต่ปี 2552

8
พ.ย.

ออกแบบ-ตกแต่ง ห้องสมุด พร้อมจัดกิจกรรม มอบให้นักเรียน โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

8
พ.ย.

ออกแบบและทำถวาย ศาลาถวายน้ำปานะ วัดมเหยงคณ์

8
พ.ย.

ออกแบบ – ทำถวาย ถังขยะ Home made และป้ายธรรมะติดต้นไม้ โครงการต้นไม้พูดได้ แก่วัดไทรพุทธรังสี สาขาวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

8
พ.ย.

ออกแบบตกแต่ง ห้องอเนกประสงค์ “ห้องอริยมรรค” และห้องสอบดุษฎีนิพนธ์ “ห้องปัญญา” มอบให้ภาควิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

8
พ.ย.

งานปีใหม่ แจกของขวัญให้เด็กๆ วัดเขาห้วยลุง จ.นครสวรรค์ ปี 2560

8
พ.ย.

ตกแต่งหน้าห้องสมุด คณะมนุษย์ศาสตร์ มอบให้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย