ออกแบบ-ตกแต่ง ห้องสมุด พร้อมจัดกิจกรรม มอบให้นักเรียน โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์