รับบุญถวายการตรวจสุขภาพประจำปี คณะพระนานาชาติ (International Dhammakaya Ordination Program – IDOP ) วัดพระธรรมกาย ติดต่อกันมาทุกปี ตั้งแต่ปี 2552