เป็นวิทยากรอบรม หลักสูตรความดีสากล ให้นักเรียน อาชีวศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ ณ.วัดถ้ำภูผาสวรรค์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ปี 2562